VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Nguyễn Thúy Hằng
  • Lượt xem: 75

                                                                                                                                                 Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-VNLNT ngày 17/9/2018 của Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2020 với các chuyên ngành như sau:

–  Vật lý lý thuyết và vật lý toán (mã số 9 44 01 03);

–  Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số 9 44 01 06);

–  Hoá vô cơ (mã số 9 44 01 13);

–  Hoá phân tích (mã số 9 44 01 18).

A. Phương thức tuyển sinh và điều kiện dự tuyển

I. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

Xét hồ sơ dự tuyển; thí sinh trình bày đề cương nghiên cứu trước Tiểu ban chuyên môn.

II. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện sau:

     1. Có văn bằng thạc sĩ chuyên ngành gần và phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ phải có bằng tốt nghiệp đại học từ loại giỏi trở lên, phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

     Nếu thí sinh dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp kèm giấy công nhận văn bằng đại học, thạc sĩ do Cục Quản lý chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp theo quy định hiện hành.

     2. Có ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

     3. Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, kế hoạch (tiến độ) thực hiện luận án trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; đề xuất người hướng dẫn (người hướng dẫn phải có văn bản đồng ý hướng dẫn khoa học cho thí sinh nếu thí sinh trúng tuyển và kèm theo lý lịch khoa học của người hướng dẫn).

     4. Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu nói trên cần có ít nhất 6 tháng cùng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển.

     5. Yêu cầu ngoại ngữ: Phải có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

     a) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

     b) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ trong hoặc ngoài nước với ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

     c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 hoặc IELTS 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

     6. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người dự tuyển không thuộc diện trên cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

     7. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

     8. Có đủ điều kiện sức khoẻ để thực hiện luận án.

     9. Trong mỗi đợt tuyển sinh, thí sinh chỉ được đăng kí dự tuyển vào một chuyên ngành tại một cơ sở đào tạo.

B. Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

     1. Đơn xin dự tuyển(theo mẫu của Viện, kèm theo Thông báo tuyển sinh hàng năm);

     2. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp, hoặc bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ;

     3. Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ; 

     4. Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú: 05 bản;

     5. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

     6. Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);

     7. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa;

     8. Bản sao các bài báo khoa học đã công bố (bao gồm trang bìa, trang mục lục và toàn văn công trình): 05 bản;

     9. Đề cương nghiên cứu(theo mẫu): 05 bản;

     10. Thư giới thiệu của các nhà khoa học(theo mẫu của Viện);

     11. Lý lịch khoa học và thư đồng ý hướng dẫn của cán bộ khoa học đồng ý hướng dẫn luận án tiến sĩ cho thí sinh

C. Kế hoạch thực hiện

     1. Nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/11/2020

     2. Lệ phí nộp hồ sơ và xét tuyển:

– Lệ phí nộp hồ sơ: 100.000đồng/hồ sơ

– Lệ phí xét tuyển: 500.000đồng/hồ sơ

     3. Dự kiến xét tuyển: Từ ngày 24/11/2020 đến ngày 27/11/2020.

     4. Nơi nhận hồ sơ:

       Phòng Đào tạo, Nghiên cứu và Triển khai – Trung tâm Đào tạo hạt nhân

       Số 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

D. Mức thu học phí: 15.000.000đồng/năm

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:

Đàm Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thúy Hằng Phòng Đào tạo, Nghiên cứu và Triển khai, Trung tâm Đào tạo hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội;

Điện thoại: (024) 35690080 (102) ;

Fax: (024) 35690081 ;

E-mail: dttthuypt@gmail.com; nguyenthuyhang0811@gmail.com.